คิดอยู่ว่าปีหน้าจะเริ่มเรียนภาษาแล้วเตรียมทำ PR เหมือนกัน แต่ปีที่ผ่านมาก็รู้สึกอยากกลับไทยอยู่หลายรอบ